OUR SERVICES

Inflation money And Money Leverage. Financial.inflation control concept.tracking prices.

Enflasyon ve Fiyat Raporlaması

ENAGrup sahip olduğu teknoloji ve veritabanı ile ürün, sektörel ve makroekonomik kapsamda enflasyon ve dinamik fiyat raporu hazırlamakta ve kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.
fiyatstratejisiveoptimizasyonu

Fiyat Stratejisi ve Optimizasyonu

Günümüzde fiyatlamanın sadece arz-talep veya üretim-tüketim ilişkisini dengelemekten daha önemli işlevi olduğunun farkında olan ENAGrup, bu konuda da kurumlara/işletmelere danışmanlık sunmakta ve analizlerini aktarmaktadır.
Business office

Talep Analizi ve Tahmini

ENAGrup halihazırda sahip olduğu verilerden ve hızlı ve yüksek sıklıktaki veri toplama ve işleme kapasitesinden yararlanarak, parametrik yaklaşımlar ile sezonsallık ve trendler gibi çeşitli etkenleri dikkate alarak detaylı talep analizi sunmakta ve talebi etkileyen unsurların büyüklüklerini, yönlerini ve zamanlamalarını tahmin ederek firmaların karar mekanizmalarını daha etkin hale getirmektedir.
stratejiveplanlama

Strateji ve Planlama

ENAGrup’un inşa ettiği matematiksel ve istatistiksel modeller; verilen kararların ve alınan aksiyonların etkisini ölçmekle beraber, ileride verilecek kararların sonuçlarını ve etkilerini tahmin etmekte ve hedeflenen yere ulaşmak için hangi kararların uygulanması gerektiğini bilimsel metotlar ve kantitatif modellerle şirketlere sunmaktadır.
services06-pageservices-1.jpg

Bütünleştirilmiş Piyasa Modelleme

ENAGrup kendi Bütünleştirilmiş Pazarlama Modelleri ile harcama bütçesi kısıtlılığı da göz önünde bulundurularak kritik pazarlama sorunlarını, sektör ve firma risk faktörleri ile irdeleyerek, nasıl bir pazarlama stratejisi kurulması gerektiği sorusunun yanıtını sayısal kapsamda ortaya koymaktadır