Two executive discussing company growth project success financia

ENFLASYON ARAŞTIRMA GRUBU

ENAGrup çeşitli arka planlara ve uzmanlıklara sahip olan akademisyenlerden, farklı sektörlerde deneyimli profesyoneller ile doktora seviyesindeki öğrencilerden oluşan, ekonomi bilimine ve bilimsel araştırmaya ilgi duyan, sürekli kendini geliştiren ve öğrenen, matematik, ekonomi, istatististik, ekonometri, yazılım, pazarlama ve finans alanında üst düzey tecrübe ve bilgi sahibi olan, kendi alanlarında uzman insanların bir değer üretme arzusundan ortaya çıkan bir yapıdır.

Uzun süreli bir çalışma süreci sonucunda oluşturulan ENAGrup, daha sonra yaptığı modellemelerle ürettiği çözümlerin piyasalarda karşılık bulması ile kurumsallaşma sürecini tamamlamış ve birçok ulusal ve global piyasa yapıcıları ile çalışmaya başlamıştır.

ENAGrup karar mekanizmasında en büyük yol göstericinin sayısal analizlere dayanan çıkarımlar olduğuna inanmaktadır ve bu doğrultuda verilerin doğru toplanması ve işlenmesi adına sürekli olarak çalışmakta ve araştırmalar yapmaktadır.