SEKTÖRLER

hizmetlerimizperakendesektörü

Perakende Sektörü

ENAG kendi bünyesinde geliştirdiği yazılımlarla büyük verileri hızlı ve yüksek sıklıkta toplamakta ve işlemektedir. Bu veriler doğrultusunda oluşturduğu ekonometrik modellerle küresel çapta perakende piyasası analizi yapmaktadır. Değişen şartları, çevresel faktörleri ve trendleri ekonometrik modelleriyle yakalamakta, belirlemekte ve bu değişimlere göre aksiyon planı sunmaktadır.
fiyatstratejisiveoptimizasyonu

Finans Sektörü

Sektörel bazda finansal piyasaların hem sektörel hem de ürün bazında araştırılması ve modelleme çalışmalarının yürütülmesi, hem reel sektör hem de finansal sektör karar vericilerine karar verme süreçlerinde yardımcı olacaktır.
makroekonomikyaklasimsektorler

Reel Sektör (Makroekonomik Yaklaşım)

ENAGrup kendi bünyesinde geliştirdiği Genel Dinamik Denge Modeli ile Türkiye ekonomisinin analizi yanında diğer gelişmekte ve gelişmiş ülkelerin ekonomisindeki gelişmeleri izlemekte, dinamik veri analizi ile ekonomileri karşılaştırmaktadır. Bu yaklaşımla ulusal, global şirketler ve kamu kuruluşların karar verme sürecine katkı yapmaktadır.