Neden Biz?

ENAGrup, temelde büyük verileri verileri toplayıp analiz eden bir topluluktur. ENAGrup’un sık, hızlı ve düzgün bir biçimde veri toplama ve işleme kapasitesi, bu topluluğu diğerlerinden farklı kılan en önemli unsurdur. Bununla birlikte elinde bulundurduğu veriler ve analizler, özellikle enflasyon tahminlemesi ve ölçümü konusunda, ENAGrup’a ve dolayısıyla onunla beraber çalışacak firma ve sektörler ile kamu kurum ve kuruluşlarının özellikle yönetimsel, ticari karar alma ve kurumsal etkinlik süreçlerinde büyük avantaj sağlayacaktır.

ENAGrup verimlilik analizine, orta ve uzun vadede sorunların belirlenmesi ve çözümlerin üretilmesinde ortaklık yapmakta, sektörlerin içinde bulunduğu durumun yapısal analizini detaylı bir şekilde irdeleyerek nedensellik modelleri ile ortaya koyan bir çalışma düzeni sunmaktadır.

ENAGrup’un içinde bulunduğu her proje, araştırma ve projeksiyon tamamen ekonometrik ve matematiksel modellemeler ve metodolojilerden çıkan sonuçları içermekte ve verilerin yol gösterici olması sağlanmaktadır.