Perakende Sektörü

hizmetlerimizperakendesektörü

ENAG kendi bünyesinde geliştirdiği yazılımlarla büyük verileri hızlı ve yüksek sıklıkta toplamakta ve işlemektedir.  Bu veriler doğrultusunda oluşturduğu ekonometrik modellerle küresel çapta perakende piyasası analizi yapmaktadır. Değişen şartları, çevresel faktörleri ve trendleri ekonometrik modelleriyle yakalamakta, belirlemekte ve bu değişimlere göre aksiyon planı sunmaktadır. Perakende piyasasının analizini ve tahminlemesi:

Ürünlerin Günlük Enflasyon Raporu

Yüksek sıklıkta derlenen piyasadaki ürün ve sektör fiyat verilerinin ENAG modellerinde işlenmesiyle oluşturulan raporlar, piyasada gerçekleşen enflasyon kapsamında firmaların karar verme mekanizmalarında daha sağlıklı ve etkili karar verme süreçlerinin önünü açmaktadır.

Fiyat Rekabeti Modeli

Firmalar için piyasa verileri (rakip fiyatlar, piyasa hacmi ve talep analizi) kullanılarak doğru fiyatlama, fiyat farklılaştırma ve pozisyon alma önerileri sunulmaktadır. Bu firmaların arz talep dengesini sağlayarak ekonomilerini optimize etmesi, yönetimsel kararları daha etkin alması ve uygulaması ve ciro maksimizasyonu yapması sağlanmaktadır.

Karar Etkinliği ve Verimliliği Ölçümü

Alınan ve uygulanan kararların şirketin gelirlerine olan etkisi ve kilit hedeflerine ulaşma yolundaki etkinliğinin sayısal olarak ölçümü yapılmaktadır. Piyasa verilerinden yola çıkarak gelecekte hangi kararların, ne tür etkilerinin olacağı parametrik yaklaşım ile tahmin edilmekte ve sağlıklı kararlar alması sağlamaktadır.

İletişime Geçin

Size nasıl yardımcı olabiliriz ?