Talep Analizi ve Tahmini

Business office

Talep ya da tüketim eğilimi bir firma için gelirin en temel unsurudur. Piyasada tüketici talebi birçok değişkenden ve faktörden etkilenir. ENAGrup ise halihazırda sahip olduğu verilerden ve hızlı ve yüksek sıklıktaki veri toplama ve işleme kapasitesinden yararlanarak, parametrik yaklaşımlar ile sezonsallık ve trendler gibi çeşitli etkenleri dikkate alarak detaylı talep analizi sunmakta ve talebi etkileyen unsurların büyüklüklerini, yönlerini ve zamanlamalarını tahmin ederek firmaların karar mekanizmalarını daha etkin hale getirmektedir.

İletişime Geçin

Size nasıl yardımcı olabiliriz ?